ضرب المثل های آلمانی

german proverbs ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل های آلمانی

یادگیری زبان آلمانی به عنوان یکی از دشوارترین اما پرکاربردترین زبان های دنیا برای خیلی از افرادی که دوست دارند این زبان را یاد بگیرند همیشه سخت است. ولی چنانچه بخواهیم پر کاربردترین جملات معروف به زبان آلمانی را به همراه مهم ترین ضرب المثل های این زبان یاد بگیریم روش یادگیری و آموزش مسیر راحت تری پیدا می کند. در ادامه چند ضرب المثل آلمانی را برای شما آورده ایم.

زیباترین ضرب المثل های آلمانی

– Bald reif hält nicht steif  (استعداد یا موفقیت هایی که بی زحمت به دست آمده معمولا زود از بین می رود. باد آورده را باد می برد)

– Das Glück hilft dem Kühnen   موفقیت با شجاعان است.

– Besser allein als in schlechter Gesellschaft  تنهایی بهتر از بودن با هر کسی است. (منظور افراد بد می باشد.)

– Beiß nicht in die Hand, die dich füttert  دستی که بهت غذا داده را گاز نگیر.

– Unter den Blinden ist der Einäugige König   در شهر کوران آدم یک چشم پادشاه است.

بیشتر بخوانید:  ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد!

– Wer Feuer bedarf, sucht es in der Asche   موفقیت به معنی انجام کاری است که دوست دارید. خیلی از افراد از سر نیاز به کارها، آنها را انجام می دهند و خطر دنبال کردن علایق خود را به جان نمی خرند.

– Die Ratten verlassen das sinkende Schiff   هنگام خطر افراد ترسو از همه زودتر فرار می کنند.

– Der Schein trügt   ظاهر فریب دهنده است. معنی: چیزها همیشه آنطور که به نظر می رسند نیستند.

– Wer zuletzt lacht, lacht am besten   موفقیت ها یا شکست های کوچک که در طول مسیر حاصل می شوند اهمیتی ندارند برنده واقعی کسی است که در پایان مسیر به موفقیت برسد.

– Der Fisch stinkt vom Kopf her   ماهی از سر گنده گردد نی ز دم.

– Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz   شریک شدن، شادی ها را مضاعف و اندوه را نصف می کند.

– Gleiche Gemüter suchen sich   ذهن های مشابه به دنبال یکدیگر می گردند. ذهن های بزرگ خود را تطبیق می دهند.

بیشتر بخوانید:  ریشه تاریخی ضرب المثل اگر بشود ، چه شود

– Andere Länder, andere Sitten   خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

بیشتر بخوانید:  ضرب المثل های خنده دار و جالب

– An den Früchten erkennt man den Baum   پسر کو ندارند نشان از پدر.

– Anfangen ist leicht, beharren eine Kunst   شروع کارها آسان است، هنر این است که آنها را به پایان برسانیم.

– Auch der kleinste Feind ist nicht zu verachten   حتی کوچکترین دشمنان نیز نباید دست کم گرفته شوند.

– Die besten Gedanken kommen allzeit hinterdrein   بهترین ایده ها همیشه اول به ذهن انسان نمی رسند. افکار ثانویه بهتر هستند.

– Die Ochsen hinter dem Wagen spannen   چرخ دستی نباید جلوی اسب قرار بگیرد. کارها باید با نظم درست یا طبیعی انجام شوند.

– Die beste Verteidigung ist der Angriff   حمله بهترین شکل دفاع است. “اگر ابتکار عمل را در دست بگیرید و به جای آمادگی برای دفاع حمله کنید، احتمالاً برنده خواهید شد.”

– Das Leben gehört den Lebenden an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein  زندگی به زندگان تعلق دارد و هر کس که زنده است باید آماده تغییر باشد.

بیشتر بخوانید:  ضرب المثل جایی نمی خوابه که آب زیرش بره

– Besser laufen, als faulen  بهتر است بدوی تا به زوال بروی

– Es ist nichts schrecklicher als eine tätige Unwissenheit  هیچ چیز بدتر از جهل در عمل نیست.

– Die besten Schwimmer ertrinken   بهترین شناگران غرق می شوند.

– Der Stärkere hat immer Recht   حق همیشه با قدرتمندان است.

– Aus den Augen, aus dem Sinn   از دل برود هر آنچه از دیده رود.

– Man sieht nur das, was man weiß  شما آن چیزی را می بینید که می دانید.

– Tu nur das Rechte in deinen Sachen; Das andre wird sich von selber Machen   کار درست را انجام دهید و نگران بقیه اش نباشید.

– Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke  اگر رو به جلو حرکت نکنید عقب گرد خواهید کرد.

– Alles zu seiner Zeit  همه چیز در زمان خودش. و در اصطلاح : شکیبایی خوی پسندیده ای است.

برگرفته از بیتوته